Gamla Landsvägen

 

Ort Nacka
Boendeform Hyresrätter
Antal lägenheter 87
Storlek lägenheter 1-4 rok
Status Beräknad inflyttning 2026
Gama Landsvägen, Nacka, hyreslägenheter, gruppbostad

Ytsmarta hyresrätter för alla åldrar

Nacka Kommun har beslutat att markanvisa 87 hyreslägenheter med integrerad gruppbostad intill Ektorps Centrum i Nacka till oss.

Förslaget innefattar 77 mindre hyreslägenheter samt en gruppbostad om 10 lägenheter utmed Gamla Landsvägen i stadsdelen Ektorp i Nacka.

Hyreslägenheterna kommer i huvudsak att utgöras av yteffektiva 1-3 rumslägenheter med en medelyta om cirka 45 kvadratmeter. Hyresgästerna kommer att erbjudas tillgång till cykelpool med bland annat lådcyklar och reparationsverkstad. Sveafastigheter vill uppmuntra till ökad användning av cykel och kollektivtrafik framför användning av egen bil.

Utöver de 77 hyreslägenheterna kommer en integrerad gruppbostad att byggas.

Bostäderna blir samtidigt ett välkommet tillskott av hyresrätter för alla åldrar i ett område med god tillgång till service, sjukvård och publika kommunikationer.  Bostäderna med fasader i puts och tegel kommer att harmoniera väl med nuvarande bebyggelse i området.

Projektet beräknas preliminärt stå klart för inflyttning år 2026.

Gama Landsvägen, Nacka, hyreslägenheter, gruppbostad

Vill du bo på Gamla landsvägen?

Uthyrningen beräknas starta under 2025.

Inte med i vår bostadskö?

Registrera dig för att börja söka lägenheter redan idag, det är gratis.