Björnvägen

 

Ort Nacka
Boendeform LSS bostäder

Antal lägenheter

Byggår

6

2020

Boende för jämlikhet och delaktighet

Hemvists LSS-boende på Björnvägen ligger intill kanten av ett skogsparti, vilket bidrar till en gemytlig bostadsmiljö. Knappt två kilometer bort finns Älta centrum, med butiker, restauranger, apotek och vårdcentral. Bostäderna har en träfasad i brunsvart kulör och taken pryds av en ört- och sedummatta. Materialvalen har skett utifrån att de ska samspela med och smälta in i den omgivande naturen. Lägenheterna nås både via den gemensamma entrén på huvudbyggnaden och genom personliga entréer kopplade till varje lägenhet.

Vad är LSS?

LSS är Lagen om stöd och service till personer med funktionsvariationer och ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att personer med funktionsvariationer ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel.

LSS-boende, Nacka

Vill du bo på Björnvägen?

LSS lägenheterna förhyrs och fördelas av Nacka kommun. Vänd dig till dem vid behov.